Menu
Поиск
Generic filters
Подкаст
Эпизод
Фильрт эпизодов по языкам и странам
казахстанский подкаст
Кыргызстанский подкаст
Таджикистанский подкаст
Узбекистанский подкаст
Туркменистанский подкаст
на казахском языке
На кыргызском языке
На таджикском языке
На узбекском языке
На туркменском языке
На русском языке

Акчанын айланасында

Hosted ByCapital Media

Акча жана айланасындагы мифтер жана уламыштар, суроолор жана жоромолдор.
А айтмакчы, деги эле акча деген эмне? Ал чын эле адамды бузабы? Аны сүйүш керекби же жек көрөбүзбү? Акча менен эмне өлчөнөт? Эмгек кантип бааланат? Мамлекеттин чөнтөгү деген эмне? Тойлор коррупциянын булагыбы? Бул суроолорду жана түшүнүктөрдү “Акчанын айланасында” подкастында Capital Media’нын башкы редактору Назгүл Коңурбаева чечмелейт


Все эпизоды

Баланын эмгеги бааланыш керек

Совет доорунда балдар кичинекей кезинен эмгекке, болгондо дагы оор эмгекке салынып келген. Башка өнүккөн өлкөлөрдө деле балдар кичинесинен эмгекке үйрөтүлөт. Бирок бизден айырмаланып ал жакта баланын ар бир эмгеги бааланат. Бул болсо өзүнө ишенимдүү жарандарды өстүрөт. Похожие эпизоды:#105. Жадыра...

COVID-19: Мамлекеттик казынаны башкаруу (2-бөлүк)

Коронавирус инвекциясынын жайлышы мамлекеттик системадагы кемчиликтерди ого бетер оркойто көрсөтүп, жарандардын өкмөткө, бийликке болгон ишеними өтө солгун экенин дагы бир жолу тастыктады. Ал эми бийлик болсо жарандарга, салык төлөөчүлөргө келип түшкөн акчалардын кайда коротулуп жатканы туурасында отчет берүүдөн качып,...

COVID-19: Мамлекеттик казынаны башкаруу (1-бөлүк)

Коронавирус инвекциясынын жайлышы мамлекеттик системадагы кемчиликтерди ого бетер оркойто көрсөтүп, жарандардын өкмөткө, бийликке болгон ишеними өтө солгун экенин дагы бир жолу тастыктады. Ал эми бийлик болсо жарандарга, салык төлөөчүлөргө келип түшкөн акчалардын кайда коротулуп жатканы туурасында отчет берүүдөн качып,...

Той — коррупциянын булагы

“Акчанын айланасында” подкастынын бул эпизоду азыркы реалдуулукта абдан актуалдуу. Тойлорду түпкүрүнөн чиновниктер менен саясатчылар пара алуунун элдик ыкмасына айлантып, аны коррупциянын бир инструменти катары колдонуп келишет. Адатта,чиновниктердин тойлору өзүн актап, ал турсун киреше алып келет. Андыктан чиновниктердин тойлору токтомоюн...

Орток мүлк түшүнүгү

Орток мүлктөн кабарыңыз барбы жана аны көзөмөлдөйсүзбү? Орток мүлк бул жалпы коомдук мүлк, ал адатта салык түрүндө элден чогултутат жана демократиялык коомдордо элдин катышуусу менен башкарылат. Орток мүлк түшүнүгүн экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева жана ишкер Эмил Үмөталиев чечмелейт Похожие...

Акча деген эмне?

Акча чын эле адамды бузабы? Аны сүйүш керекпи же жек көрөбүзбү? Акча менен эмне өлчөнөт? Эмгек кантип бааланат? Мамлекеттин чөнтөгү деген эмне? Тойлор коррупциянын булагыбы? Бул суроолорду жана түшүнүктөрдү “Акчанын айланасында” подкастында Capital Media’нын башкы редактору Назгүл Коңурбаева жана...